Kadra dydaktyczna

Wykaz kadry naukowo- dydaktycznej na Wydziale Studiów Europejskich

Minimum kadrowe:

1. dr hab. Anatoliy Romanyuk
2. prof. dr hab. Ihor Hrabynskyy
3. dr hab. Bohdan Hud
4. dr hab Sławomira Białobłocka
5. dr Piotr Olszewski
6. dr hab. Vira Burdiak
7. dr hab. Zbigniew Białobłocki
8. dr Radosław Grodzki
9. dr Katarzyna Krzywińska
10. dr Adam Rogala-Lewicki
11. dr hab. Nadija Panczak-Białobłocka
12 . dr inż. Tomasz Białobłocki
13. dr hab. Krzysztof Hajder
14.dr hab. Janusz Soboń
15. mgr Magdalena Bewicz
16.mgr Aneta Moszczyńska
17. mgr Paweł Talaga
18. mgr Anna Czajka