Zapraszamy na konferencję w najbliższy piątek!

14 maja 2021 r. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie w partnerstwie z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki organizuje międzynarodową e-konferencję naukową Bezpieczeństwo dziś – wyzwania globalne i lokalne. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale Wydziału Studiów Europejskich oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, służyć będzie prezentacji aktualnych osiągnięć nauki w zakresie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

Skip to content