Koło naukowe WSE

ANSGK w Kutnie zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kierunek europeistyka na Wydziale Studiów Europejskich otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki temu masz pewność, że zdobędziesz odpowiednie kompetencje.

Studenckie Koło Naukowe kierunku Bezpieczeństwo Narodowe działa przy Wydziale Europeistyki Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Koło zamierza realizować zadania w zakresie pogłębiania wiedzy w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa, historii, administracji oraz myśli politycznej. Jego ambicją jest prowadzenie edukacji zarówno na rzecz studentów kutnowskiej uczelni, jak i zaproszenie do współpracy zaprzyjaźnionych organizacji społecznych i stowarzyszenia. 

Koło zawiązało się w czerwcu 2021 r. i rozpoczęło swoją działalność ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. W swojej działalności SKNKBN jest otwarte na członkostwo w nim także studentów innych kierunków kutnowskiej Akademii.

Oprócz praktycznych działań w terenie organizowane są systematycznie wykłady online. Ich tematyka jest odpowiedzią na propozycje studentów. Istotną wartością jest współpraca nawiązana z Kołem Naukowym Sekcji Systemów Bezpieczeństwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dzięki której poszerzane są możliwości rozwijania wiedzy i umiejętności studentów. Stałym elementem rozwoju Koła poprzez pogłębianie wiedzy i kompetencji społecznych jest również współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz promowania nauki, edukacji społecznej, historii i tradycji narodowej np. ze Stowarzyszeniem VERITAS – nauka, edukacja, kultura, czy Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.

Opiekunem naukowym Koła jest mgr Zbigniew Bartosiak.

Skip to content