Koło naukowe WSE

Studenckie Koło Naukowe kierunku Bezpieczeństwo Narodowe działa przy Wydziale Europeistyki Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Koło zamierza realizować zadania w zakresie pogłębiania wiedzy w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa, historii, administracji oraz myśli politycznej. Jego ambicją jest prowadzenie edukacji zarówno na rzecz studentów kutnowskiej uczelni, jak i zaproszenie do współpracy zaprzyjaźnionych organizacji społecznych i stowarzyszenia. 

Koło zawiązało się w czerwcu 2021 r. i rozpoczęło swoją działalność ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. W swojej działalności SKNKBN jest otwarte na członkostwo w nim także studentów innych kierunków kutnowskiej Akademii.

Oprócz praktycznych działań w terenie organizowane są systematycznie wykłady online. Ich tematyka jest odpowiedzią na propozycje studentów. Istotną wartością jest współpraca nawiązana z Kołem Naukowym Sekcji Systemów Bezpieczeństwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dzięki której poszerzane są możliwości rozwijania wiedzy i umiejętności studentów. Stałym elementem rozwoju Koła poprzez pogłębianie wiedzy i kompetencji społecznych jest również współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz promowania nauki, edukacji społecznej, historii i tradycji narodowej np. ze Stowarzyszeniem VERITAS – nauka, edukacja, kultura, czy Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.

Opiekunem naukowym Koła jest mgr Zbigniew Bartosiak.

Skip to content