Osoba – dokument, co każdy wiedzieć powinien.

ANSGK w Kutnie zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kierunek europeistyka na Wydziale Studiów Europejskich otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki temu masz pewność, że zdobędziesz odpowiednie kompetencje.

Osoba – dokument, co każdy wiedzieć powinien.

9 kwietnia 2022 KOŁO NAUKOWE 0

W dniu 7.04.2022 r.  odbyło się kolejne działanie w ramach Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ANSGK w Kutnie. Wykład pod tytułem Osoba – dokument, co każdy wiedzieć powinien przeprowadził insp. Sławomir Cisowski – Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. 

Wykład był jednym z elementów działań projektowych jakie prowadzi  Komenda Stołeczna Policji w partnerstwie z norweskim ID-Center oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. pod tytułem „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”. Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego
z Funduszy Norweskich na lata 2014-2021.

Kutnowskie koło studenckie współpracuje z kołami naukowymi Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Podczas bieżącego wykładu studenci mogli zapoznać się z istotą identyfikacji tożsamości osoby w oparciu o dokument i informacje w nim zawarte. Prelegent wskazał także najczęściej odnotowywane sposoby przerabiania
i podrabiania dokumentów służących do identyfikacji tożsamości osoby oraz skutki prawne wynikające z tego rodzaju działań. Okazało się, że każdy może stać się ofiarą przestępstw wynikających z ingerencji w dokumenty określające tożsamość, osoby chociażby podczas zawierania umów kupna czy sprzedaży. Wykład oprócz aspektu edukacyjnego miał swój wymiar profilaktyczny.

Przedstawiciele ANSGK w Kutnie uczestniczyli w konferencji inauguracyjnej tego projektu
w roku 2021. Projekt poświęcony jest identyfikacji dokumentów a na ich podstawie również ustalaniu tożsamości osób. Ma to szczególne znaczenie wobec wzrostu zagrożenia przestępczością transgraniczną. 

Skip to content