„SOLIDARNI z UKRAINĄ” działanie w ramach Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ANSGK w Kutnie.

ANSGK w Kutnie zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kierunek europeistyka na Wydziale Studiów Europejskich otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki temu masz pewność, że zdobędziesz odpowiednie kompetencje.

„SOLIDARNI z UKRAINĄ” działanie w ramach Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ANSGK w Kutnie.

26 marca 2022 KOŁO NAUKOWE 0

26.03.2022 r. miało miejsce szczególne działanie w ramach współpracy studenckich kół naukowych UJD i ANSGK. W ramach akcji „SOLIDARNI z UKRAINĄ” odbyła się debata pt. „Agresja Rosji w Ukrainie a bezpieczeństwo Polski”. Debata jest elementem projektu edukacyjnego UJD „Praktyczne Spotkania z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa”. W wydarzeniu uczestniczyli kutnowscy studenci oraz Dziekan Wydziału Nauk Europejskich ANSGK w Kutnie dr hab. Nadia Panczak-Białobłocką.

Zagadnienia, którym poświęcone było spotkanie dotyczyły przyczyny konfliktu zbrojnego w Ukrainie i jego wpływu na bezpieczeństwo w Polsce.
Prelegentami byli Generałowie Policji:

  1. Pan nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki – były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie bezpośrednio nadzorował Policję, Straż Graniczną i Biuro Ochrony Rządu. Były Zastępca Komendanta Głównego Policji. Zajmował się problematyką przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i narkotykowej, był dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, a także organizatorem i pierwszym dyrektorem Biura do spraw Narkotyków Komendy Głównej Policji, na bazie którego utworzono Centralne Biuro Śledcze. Doskonale orientuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, był I Radcą Ambasady w Wilnie i oficerem łącznikowym Policji na Litwie, Łotwie i Estonii. Wykładowca stowarzyszony Polskiej Akademii Nauk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.
  2. Pan nadinsp. w st spocz. Tadeusz Budzik – były Komendant Główny Policji. Wcześniej pełnił służbę w pionie kryminalnym, był m.in. szefem Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji, kierował Zarządem Centralnego Biura Śledczego w Katowicach oraz był Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie. Aktualnie nauczyciel akademicki w Zakładzie Współczesnych Problemów Bezpieczeństwa, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD.

    Moderatorami dyskusji byli: dr Jacek Copik i mgr Adrian Wasik z UJD.
Skip to content