Studiuj Bezpieczeństwo narodowe!

ANSGK w Kutnie zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kierunek europeistyka na Wydziale Studiów Europejskich otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki temu masz pewność, że zdobędziesz odpowiednie kompetencje.

Studiuj Bezpieczeństwo narodowe!

15 maja 2022 NEWS 0

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE JEST DLA LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH, ŚWIADOMYCH ORAZ CIEKAWYCH ŚWIATA, KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ ZAPEWNIALI BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELOM NASZEGO KRAJU.

W ramach studiów analizie poddane zostają między innymi:

• organizacja i system zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji,
• problematyka skutecznego i efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa,
• rola organizacji pozarządowych, w tym organizacji proobronnych w systemie obronnym państwa, a także organizacja i specyfikacja działania systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
• odniesienie problematyki bezpieczeństwa do społeczności lokalnych, organizacji trzeciego sektora, jakości i audytu bezpieczeństwa,
• działania na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• terroryzm międzynarodowy,
• prawne uwarunkowania dotyczące ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Skip to content