„Toksykologia w praktyce kryminalistycznej – rola biegłego sądowego”

ANSGK w Kutnie zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kierunek europeistyka na Wydziale Studiów Europejskich otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki temu masz pewność, że zdobędziesz odpowiednie kompetencje.

„Toksykologia w praktyce kryminalistycznej – rola biegłego sądowego”

26 maja 2022 KOŁO NAUKOWE 0

25.05.2022 r. w ramach projektu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie „Praktyczne Spotkania z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa” odbyła się prelekcja dr n. chem. Mileny Majchrzak-Skalik pod tytułem „Toksykologia w praktyce kryminalistycznej – rola biegłego sądowego”. W prelekcji udział wzięli m.in. studenci Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ASNGK w Kutnie.

W trakcie prelekcji przedstawiona została sylwetka Biegłego sądowego tj. m.in. wymagania, jakie musi spełnić kandydat, by zostać wpisanym na listę biegłych sądowych oraz obowiązki, jakie wiążą się z pełnieniem tej funkcji. Przekazane zostały również informacje, jakie wymogi spełniać powinny laboratoria przeprowadzające badania na zlecenia organów ścigania i organów procesowych oraz krótkie wprowadzenie do rodzaju wykonywanych ekspertyz kryminalistycznych. Z uwagi na wskazane zainteresowanie studentów tematyką badań na zawartość alkoholu, środków odurzających, dopalaczy i trucizn także i te zagadnienia stały się tematem prezentacji.

Skip to content