Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie na szkoleniu klas mundurowych realizowanych w Gorzewie.

ANSGK w Kutnie zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kierunek europeistyka na Wydziale Studiów Europejskich otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki temu masz pewność, że zdobędziesz odpowiednie kompetencje.

Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie na szkoleniu klas mundurowych realizowanych w Gorzewie.

3 lutego 2022 KOŁO NAUKOWE 0

17 czerwca 2021 r. grupa studentów reprezentująca Studenckie Koło Naukowe kierunku Bezpieczeństwo Narodowe WSGK w Kutnie wraz z opiekunem Koła wzięła udział w szkoleniu klas mundurowych realizowanych w Gorzewie przez Feniks s.c. C N-B – instytucję prowadzącą licea o charakterze mundurowym na terenie całego kraju. Studenci po raz pierwszy mogli w praktyce zapoznać się jak wygląda specyficzna edukacja dla bezpieczeństwa prowadzona przez profesjonalnych przedstawicieli kilku służb mundurowych. 

Należy w tym przypadku dokonać wyjaśnienia pojęć „edukacja dla bezpieczeństwa” w kontekście przedmiotu nauczanego w szkole podstawowej i większości typów szkół ponadpodstawowych od pojęcia obejmującego część nauki o bezpieczeństwie opisującą m.in. zagrożenia i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom z perspektywy np. najbliższego otoczenia jednostki. Przykładowe przedmioty realizowane w tej szkole to m.in. Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja obronna, Przygotowanie wojskowe.

Przewodnikiem studentów po stanicy był kom. w st. spocz. mgr Mariusz Gierula oraz mjr rez. inż. Jacek Pajda. Zajęcia praktyczne odbywają się w oparciu o grupy szkoleniowe zorganizowane na wzór wojskowy. Dzień szkoleniowy rozpoczyna uroczysty apel
z podniesieniem na maszt flagi państwowej. Po nim odbywa się odprawa instruktorów
i uczniów pod kątem realizacji konkretnych zadań szkoleniowych oraz zachowania zasad bezpieczeństwa. Następnie grupy z instruktorami rozpoczynają szkolenia w wyznaczonych wcześniej miejscach. Podczas szkolenia obowiązuje regulamin ogólny i regulamin musztry. 

Studenci uczestniczyli w szkoleniu praktycznym kilku grup z zakresu  łączności, musztry, samoobrony i technik interwencji, rzutu granatem, technik linowych i wspinaczkowych oraz nurkowania. Instruktorzy podkreślili również elementy wychowania patriotycznego realizowane podczas obozu tj. śpiewanie pieśni patriotycznych, nauka historii formacji mundurowych, konkursy historyczne. Większość uczniów podczas cyklu szkoleniowego oddaje co najmniej jeden skok spadochronowy, co jest wynikiem współpracy ze Związkiem Polskich Spadochroniarzy. 

Dla studentów WSGK w Kutnie, wśród których byli również przedstawiciele służb mundurowych kontakt z tego rodzaju edukacją był nowym i niezwykle pozytywnym doświadczeniem. Zdaniem studentów, edukacja prowadzona przez Feniks s.c. C N-B oddaje wiele realnych aspektów służb mundurowych i może być pierwszym testem zarówno dla uczniów jak i dla prowadzących postępowania kwalifikacyjne do służb mundurowych co do chęci i szczególnych predyspozycji do służby.

Skip to content